regulamin

Regulamin usługi

1. Właścicielem serwisu jest PROPAGE Bartosz Jagielski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Willowa 20/1, 70-760, Szczecin. 

2. Użytkonik akceptujac regulamin oświadcza, że: 

a) Zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

b) Posiada przelkie zgody i/lub uprawnia niezbędne do tego, aby opublikowanie treści przez niego na łamach serwisu nie łamało jakichkolwiek praw osób trzecich. 

c) W przypadku skierowania przez podmioty trzecie roszczeń do Właściciela serwisu, właściciel dokona zablokowania treści naruszających prawa osób trzecich, jednocześnie użytkonik zobowiązuje się do odpowiedzi na zarzuty osób trzecich. 

d) Wyraża zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego w polsce prawa. 

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) treści opublikowane przez użytkoników serwisu, o ile zablokuje do nich dostęp w w czasie i nawarunkach określonych w polskim prawie. Naruszenia praw autorskich i innych należy zgłaszać na adres kontakt[małpa]linger.pl 

4. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów zawartych w serwisie linager.pl , a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne.